Terminalvirksomhet

Vår terminal i Breiviken består av tankanlegg, tapperi, dypvannskai og lager/adm.bygg.

 

Vår havneterminal har døgnkontinuerlig service.

 

Dypvannskai

Havneterminalen har moderne dypvannskai med vanndybde på 9 m og lengder på henholdsvis 75 m og 40 m.

Godshåndtering

Godshåndtering

Vi kan tilby godshåndtering inklusiv lasting og lossing av sideportbåter med 24 timers service. Vi har erfarent logistikk-personell.

Lager

Vi har varehus og utelagringsområde for kjemikalier, næringsmidler og byggevarer, som håndteres med truck.
Gjennom mange år har vi opparbeidet oss erfaring og fleksibilitet på dette feltet.

Tankanlegg/Tapperi

Vi har tanker for; natronlut 50%/30%, saltsyre, helm aqua +, svovelsyre, maursyre og natriumhypokloritt.

Kjemikaliene tapper vi i kanner/IBC-containere samt daglig utkjøring med tankbil.

HMS

Arbeidet for å fremme Helse, Miljø og Sikkerhet har høy prioritet på Halfdan Solberg AS. Våre hovedmål er:
Unngå skader og ulykker | Unngå yrkesrelatert sykdom | Unngå ulovlige utslipp

Dette oppnår vi gjennom systematisk oppfølging av lover og forskrifter i samsvar med myndighetenes krav, samt opplæring, veiledning, inspeksjon og kontroll.