Hlsolberg

Din leverandør av kjemikalier

Din leverandør av kjemikalier

Her er en oversikt over våre produkter, forpakninger og datablad. Har du ønsker om andre produkter som ikke står her kan du kontakte oss for dette. Det meste kan vi skaffe på forespørsel.

Vis filtre
 • All
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Showing:

Show all posts

 • Aluminium sulfat
  Datablader
 • Amerel 2000
 • Ammoniakkløsning 15%
  Datablader
 • Ammoniakopløsning 19%
  Datablader
 • Ammoniumklorid sekk
  25KG SEKK
  Datablader
 • Autoshampo
  25LTR KANNE
 • Avløpsåpner
 • Betzdeaborn DCL 30
 • Borsyre
  Datablader
 • Copper sulfate
  Datablader
 • Avionisert vann
 • Diisopropanolamine(Dipa)
 • Dowcal 200
  Datablader
 • Dyeguard green MC25
  TANKBIL/1000LTR IBC
 • Eddiksyre 60%
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Etanolamine (Mono)
 • Eurodesinfekt
  25LTR KANNE
 • Eurospecial
  25LTR KANNE
 • Fatpumpe(IWAKI)
 • Ferrogranul 30
  BIGBAG
 • Fosforsyre 75/85%
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
  Datablader
 • HD-Heavy duty vask
  25LTR KANNE
 • Helm FS B+
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Helm Stop
  1000LTR IBC
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Hydratkalk
  Datablader
 • Hydrogenperoxid 35%
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Hydrogenperoxid 50%
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Jernsulfat PIX 313
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
 • Kalilut < 49,5%
  Datablader
 • Kaliumhypokloritt tørrklor
 • Kalsium klorid
  Datablader
 • Kalsiumklorid sekk
  25KG SEKK
  Datablader
 • Kaustisk soda
  25KG SEKK
  Datablader
 • Klaraid
 • Klorskum
  25LTR KANNE
 • Klorvask
  25LTR KANNE
  1000LTR IBC
 • Kobbersulfat
  25KG SEKK
  Datablader
 • Krystazil 40
  1000LTR IBC
  Datablader
 • Liftbag
 • Maursyre < 85%
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Max-amine
 • Mononatriumfosfat
 • Nalco Eliminox
 • Natriumbikarbonat
  25KG SEKK
  Datablader
 • Natriumbisulfat
  25KG SEKK
 • Natriumhydroksid (Natronlut) 5-50%
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Natriumhypokloritt 13-15%
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Natriumkarbonat
  25KG SEKK
  Datablader
 • Natriumklorid stein
  BIGBAG
 • Natriummetabisulfitt
  25KG SEKK
  Datablader
 • Natriumtiosulfat (Antiklor)
  25KG SEKK
  Datablader
 • Nutriox NX 45
 • Oksalsyre
  Datablader
 • Pax XL-60
  1000LTR IBC
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Pax-18
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Peladow
 • Pix-318
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Polymer 1460
 • Potassium carbonate
  25KG SEKK
 • Reciclean W1
  25LTR KANNE
 • Reciclean W2
  25LTR KANNE
 • Ryzolin
 • Salpetersyre 53%
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Salt tabletter
 • Saltsyre < 35/36%
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Scorex (Sibelco) 06
  25KG SEKK
 • Scorex (Sibelco) 08
  25KG SEKK
 • Sitronsyre < 50%
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
 • Sitronsyre
  25KG SEKK
  BIGBAG
  Datablader
 • Sodium chloride, no fines
  BIGBAG
 • Star-grit
  25KG SEKK
 • Superflocc
  1000LTR IBC
 • Svovelsyre < 94/96%
  TANKBIL
  1000LTR IBC
  200LTR FAT
  25LTR KANNE
  Datablader
  Datablader
  Datablader
 • Trinatriumfosfat
  Datablader
 • Urea
  TANKBIL
  BIGBAG
  Datablader