Hlsolberg

Din leverandør av kjemikalier

Din leverandør av kjemikalier

Fellingsmidler

Kjemisk felling er en svært effektiv, rimelig, miljøvennlig og driftssikker metode for reduksjon av fosfor, partikler og organsikt materiale i fra avløpsvann.

Table Header Table Header
Høy rensegrad
90-95% P-reduksjon | 70-75 % COD-reduksjon
Stabile renseresultater
Tåler store variasjoner
Gode regulering
Flere mulige parametre
Lavt energiforbruk
Lav CO2 belastning
God energi utnyttelse
Økt biogass produksjon
Hurtig reaksjon
F.eks ved overvannsbehandling

Aluminium baserte fellingsmidler

Table Header Table Header
PAX-18 – 9,00 % Al
Rensing av drikke- og avløpsvann, effektiv for fosfor reduksjon.
PAX-XL60 – 7,50 % Al
Rensing av drikke- og avløpsvann, effektiv for fosfor reduksjon.
ALS – 4,30 % Al
Drikke- og industrielt vann.
ALG – 9,10 % Al – granulat
Drikkevann

Produkter er godkjent for bruk i drikkevann.

PAX produkter produserer lite slam og har en relativt høy fellings-pH.

Jern baserte fellingsmidler

Table Header Table Header
PIX-318
Rensing av drikke- og avløpsvann, effektiv for fosfor reduksjon.
PIX-311
Rensing av drikke- og avløpsvann, effektiv for fosfor reduksjon.
PIX-313
Drikke- og industrielt vann.
PIX-318A15
Drikkevann

Produkter er godkjent for bruk i drikkevann.

Pix produkter egner seg meget godt for rensing av drikkevann, avløpsvann  og andre ulike industrielle formål.

Effektiv for reduksjon av partikler, organisk stoff og fosfor.

Jern tilsatt i avløpsvann er godt egnet for reduksjon av lukt / hydrogensulfid.