Hlsolberg

Din leverandør av kjemikalier

Din leverandør av kjemikalier

Fiskeoppdrett / Industri

Vi leverer produkter til fiskeoppdrett og slakteri.  Vi har lang erfaring med leveranser både med tankvogntog og lastebiler.

I vårt sortiment kan vi tilby

Helm FSB +
Natronlut/ Natriumhydroksid / NAOH 05-50 %
Sitronsyre < 50%
Maursyre 10-85 % Foodgrade
Natriumbisulfitt
Eddiksyre 60 %
Helm Stop
Kaustisk Soda
Ammoniumklorid
Natriumhypokloritt 13-15%
Saltsyre 35%
Salpetersyre 53 %

Vårt tankanlegg ligger sentralt i Bergen og innehar tanker, dypvannskai, lager og kontorbygg. Vår bilpark har daglige utkjøringer og vi leverer varer over hele landet. Vår bilpark innehar tankbiler, lastebiler og varebiler og samtlige sjåfører innehar ADR sertifikat. Vi tilbyr 24 t. service. Vi har lang erfaring med levering av kjemikalier og tilbyr våre produkter i tankbil, ibc containere, fat og kanner.

Send oss gjerne en forespørsel om andre kjemikalier.