Hlsolberg

Din leverandør av kjemikalier

Din leverandør av kjemikalier

Terminal / Logistikk

Vår terminal i Breiviken består av tankanlegg, tapperi, bilpark, ISPS dypvannskai og lager/ administrasjonsbygg.

Havneterminalen har moderne dypvannskai med vanndybde 9 m og lengder på henholdsvis 75 m og 40 m. Vi kan her tilby godshåndtering inkl. lasting og lossing av sideportbåter med 24 t. service.  Vårt personale er erfarent og samtlige innehar ADR samt ISPS sertifikat.

Våre varehus innehar både kjemikalier og næringsmidler som håndteres med truck. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss god erfaring og fleksibilitet på dette feltet.

Tankanlegget består av tanker for Natriumhydroksid 30%/ 50%, Saltsyre, Helm FSB+, Svovelsyre, Natriumhypokloritt, Pax-18, Pix-318 og XL60. Kjemikaliene kjøres daglig ut med egne tankbiler og vi tapper også på ibc, fat og kanner etter kundens behov og ønske.

Bilparken vår består av tankbiler, lastebiler samt varebiler.  Samtlige av våre sjåfører innehar ADR-sertifikat. Med egen logistikkløsning og egne sjåfører oppnår vi leveringsdyktighet samt kunne være tilgjengelig for våre kunder med 24 t. service ved behov.

Vakt.tlf er: 98006216/ 41520866.

HMS

Arbeidet vårt for å fremme Helse, Miljø og sikkerhet har høy prioritet i Halfdan L. Solberg AS.

Vårt hovedmål er å unngå skader og ulykker. Dette oppnår vi gjennom systematisk oppfølging av lover og forskrifter i samsvar med myndighetenes krav, samt opplæring, veiledning, inspeksjon og kontroll.  Gode rutiner og tett oppfølging setter stadig fokus på dette.